Analýza klíčových slov

Správný výběr klíčových slov se odráží do celé marketingové strategie firmy. Cílené použití klíčových slov Vám přivede návštěvníky na produkty nebo služby, které skutečně potřebujete prodávat.

Proč je analýza klíčových slov tak důležitá?

Pomocí správného návrhu a rozvržení klíčových slov v textu a ve zdrojovém kódu docílíte vyššího umístění Vašich webových stránek ve vyhledávačích právě na tato klíčová slova.

Jak analýza klíčových slov probíhá?

získáme od Vás informace, za jakým účelem má být web spuštěn, jaká je jeho cílové skupina, jaké jsou nabízené služby či komodity a jaká je Vaše konkurence.

poté provedeme vlastní analýzu klíčových slov

zhodnotíme stávající text na stránkách, jeho rozvržení a hustotu klíčového slova v textu

zjistíme nejvyhledávanější slova a slovní spojení, které souvisí s Vaším oborem

Na základě této analýzy pak navrhneme klíčová slova a slovní spojení tak, aby byl web co nejvíce konkurenceschopný, splnil Vaše cíle a očekávání.

Chci webovou analýzu