Analýza konkurence

Zjistěte silné a slabé stránky své konkurence a buďte vždy před ní. Analýza konkurence je důležitou součástí SEO. Podstatou analýzy konkurence je zjištění současného stavu na trhu, zjištění silných a slabých stránek konkurentů a z toho vyvodit důsledky pro vlastní optimalizaci.

Ten kdo chce uspět na trhu, musí mít dostatečný přehled o své konkurenci. Kde jinde než na internetu můžete snadno nalézt svou konkurenci.

Na čem si zakládáme při analýze konkurence

Nejdříve je potřeba nalézt konkurenty v Vašem oboru. Jak je hledáme? Definujeme konkurenty podle prodeje obdobných nebo stejných komodit a také dle umístění na vybrané klíčová slova. U vybraných konkurentů projdeme celý web, zhodnotíme jeho silné a slabé stránky a provedeme takzvaný mystery shop (falešné nakupování). Zjistíme marketingové aktivity, které konkurence provádí a řekneme Vám, jakých chyb byste se měli vyvarovat.

Chci webovou analýzu